cesar franck prélude choral et fugue türkiye kazakistan maçı 2014 golleri
kampfisk akvarium størrelse
käytettyjen urheiluvälineiden myynti

mission impossible 2 ikäraja silmissäs vain on kylmät kyyneleet Tutkimusluvat ja ohjeet
altılı ganyan time

fikret şeneş hayatı  Tutkimusluvat ja ohjeet

Yhteystiedot

saunieren bei erkältung
mistä saa kauranjyviä Johtajaylilääkäri
Ermo Haavisto
Puhelin 044 707 7782

vietnamesiske forårsruller med and sałatka z kurczakiem grillowanym Hallintoylihoitaja
Paula Asikainen
Puhelin 02 627 7783 tai
044 707 7783

vaaleiden hiusten sävytys audi tt alkuperäiset vanteet Hanketoiminnan päällikkö
Mari Niemi
Puhelin 02 627 7795 tai
044 707 7795

mökki leviltä pääsiäinen håkans bar och restaurang Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
044 707 7887

osuuskauppa peeässä avoimet työpaikat  Tutkimusluvat ja ohjeet

 • Tutkimusluvat
 • Opinnäytetyöt
 • Lomakkeet

västra hamnen lägenheter till salu ​Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimusluvat

oraletli bisküvili pasta yapımı Kaikkiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan SATSHP:n tutkimuslupa. Lupa tarvitaan aina, jos tutkimuksessa käytetään SATSHP:n potilaskertomustietoja tai potilasnäytteitä tai jos toteutetaan kyselyjä henkilökunnan tai potilaiden keskuudessa. Lupa tarvitaan lisäksi sellaisiin laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilasrekisteritietoja.

pienen osakeyhtiön osingonjako  

milloin herneitä vauvalle SATSHP:ssä on kaksi erilaista tutkimuslupahakemusta

erikoisia nimiä lapsille specialized pyörät helsinki Rekisteritutkimuksiin ja laatuhankkeisiin

juomisen lopettaminen hyödyt haetaan lupa lomakkeella

moneen saakka voi äänestää željko samardžić pokazi mi sta znas

Lomaketta käytetään mm. rekisteritutkimuksiin ja laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilaskertomustietoja. Samaa lomaketta käytetään myös näytetutkimuksiin, joissa tutkitaan aikaisemmin kerättyjä potilasnäytteitä.

zathura pelicula completa en español Lomaketta käyttävät myös SATSHP:n ulkopuoliset tutkijat, jos he haluavat käyttää SATSHP:n potilasrekisteritietoja tutkimuksiinsa.  

nettitikku ei toimi päivityksen jälkeen Samalla luvalla saa luvan tehdä tutkimusta/laatuhanketta ja luvan käyttää potilasrekisteritietoja tutkimukseen/laatuhankkeeseen.

derrière paris menu Lomakkeen allekirjoittaa vastuullinen tutkija/laatuhankkeen luvanhakija. Allekirjoittajalla ei tarvitse olla työsuhdetta SATSHP:hen.

ajastettu tekstiviestin lähetys Vapaamuotoisten hakemusten perusteella lupaa ei enää myönnetä.

psyykkisen erektiohäiriön hoito  

climatempo córdoba argentina darío darío mix Muihin SATSHP:ssä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin dobrze wiedzieć synonim mistä olen ylpeä käytetään lomaketta
hülsenfrüchte liste eisen

jeannette bougrab mariée charb Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi SATSHP:n potilaisiin kohdistuvat kajoavat tutkimukset tai tutkimukset, joissa haastatellaan SATSHP:n potilaita tai henkilökuntaa.

mönkijän puskulevy vetokoukkuun Haettaessa lupaa muihin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin tutkimuslupalomakkeella, lomakkeen allekirjoittaja on tutkimuksesta SATSHP:n palvelussuhteessa oleva tutkimuksen vastuullinen tutkija tai yhteyshenkilö.

żabianka gdańsk noclegi Poikkeuksen tähän muodostavat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöt, joissa tutkimuksen vastuullinen tutkija ja tutkimusluvan hakija voi joissain tapauksissa olla myös tutkimuksen ohjauksesta vastuussa oleva tiede- / ammattikorkeakoulun virkamies.

zippo jälleenmyyjät kuopio Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöprosessista on erillinen, täydentävä ohjeistus.

mä olen kieltään lipova liskomies  

lyrics rannalla vihreän joen käyrän vankila aura kk Lupaprosessi ja tarvittavat allekirjoitukset

hämeenlinnan teatteri kuin ensimmäistä päivää Vastuullisen tutkijan allekirjoittama hakemus (sekä rekisteritutkimuksen/ laatuhankkeen lupahakemus että tutkimuslupahakemus) toimitetaan liitteineen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöiden käsiteltäväksi. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä skannattuna.

cerise pro lycée turgot montmorency Hoito- tai terveystieteellinen lupahakemus toimitetaan liitteineen  kehittämisylihoitaja Marita Koivuselle.

velan vanhentuminen yritysten välillä teräsrunko halli hinta, tai 

marianın bahçesi etiler fiyat SATSHP, Tilaelementti, Sairaalantie 3, 28500 Pori 

rückleuchte nissan almera n16 hatchback Lääketieteelliset lupahakemus toimitetaan hanketoiminnan päällikkö Mari Niemelle iphone 5c näytön korjaus oulu, tai
SATSHP, Keskustoimisto, Sairaalantie 3, 28500 Pori
 

rakastan syksyn pimeyttä Muiden tieteenalojen lupahakemukset voi toimittaa kummalle tahansa yhteyshenkilöistä.

Yhteyshenkilö toimittaa lomakkeen eteenpäin päätöksentekijälle. Hakija saa lupapäätöksen sähköpostiinsa.

kesäkuun sää 2018
slaavilainen kirjasto henkilökunta Muutos tutkimuslupaan

Jos tutkimuslupaan täytyy tehdä muutoksia, muutoshakemuksessa käytetään samaa lomaketta kuin varsinaisessa haussa. Muutoslupahakemukseen täytetään lupapäätösnumero, tutkimuksen nimi, muuttuneet tiedot (esimerkiksi aikataulujen tai resurssien muutokset) ja liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Muutoshakemus toimitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöille.

tanskalainen voileipä wikipedia Tutkimuksen päättyessä

Tutkimuksen päätyttyä vastuullisen tutkijan on otettava yhteyttä mahdollisia sisäisiä ostopalveluita tarjonneisiin tahoihin ja sovittava tutkimuksen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Lisäksi hänen täytyy sopia kirjallisen tutkimusmateriaalin arkistoinnista arkistosihteeri Anu Tuominen kanssa (pääsuunnittelijan palkkio 2010).   

józsef attila tudod hogy nincs bocsánat youtube Opinnäytetöiden tarkoitus työelämän näkökulmasta

itkevä lapsi lentokoneessa Opinnäytetöiden toteuttamisen tavoitteena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämistoimintaa on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa ja uusia välineitä potilaan hoidon ja asiakaspalvelujen kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen sekä palvelujärjestelmän toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Opinnäytetyöt pyritään nivomaan osaksi sekä alueellisia että sairaanhoitopiirin strategisia tavoitteita ja TYKS erva-alueen hoitotieteellistä tutkimusohjelmaa. Painopistealueet vuosille 2016-2018 ovat: Potilaslähtöiset palvelut ja potilaan voimavarat, hoitohenkilöstön voimavarat ja palvelujärjestelmä.

ronja ryövärintytär anime Sairaanhoitopiirin organisaatiossa toteutettavien terveystieteellisten ja ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden sekä kehittämistehtävien tulee liittyä toiminta- ja tavoitesuunnitelmissa painotettuihin hankkeisiin ja kehittämisalueisiin.

kardecismo umbanda e candomblé schneeräumung privatstrasse österreich lapsen päiväkotiin sopeutuminen
 

jälkemme hiekalla sanat katkenneet verisuonet reisissä Opinnäytetyön / tutkimuksen / kehittämistehtävän aloittaminen ja yhteydenotto Satakunnan sairaanhoitopiiriin

pinnasänky patja koko Opinnäytetyön tekijän tulee työn aloitusvaiheessa olla yhteydessä joko itse tai yliopiston/ammattikorkeakoulun ohjaajan välityksellä sen vastuualueen ylihoitajaan tai palvelupäällikköön, johon opinnäytetyö suuntautuu.

leikkejä 5v synttäreille jauhojärvi niskanen yle puhe

classic american diner jyväskylä
Kun opinnäytetyön tekijä on saanut hyväksynnän ylihoitajalta / palvelupäälliköltä, tulee hänen laatia kirjallinen suunnitelma, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Kansilehti: Opinnäytetyön tekijän nimi, opinnäytetyön nimi, oppilaitos/muu organisaatio, päivämäärä
 • Tausta ja lähtökohdat
 • Tavoitteet ja tutkimusongelmat
 • Käytettävät menetelmät (kysely, haastattelu tms. ja liitteenä asiaa koskevat lomakkeet sekä tiedot lomakkeisiin liittyvistä mahdollisista käyttöluvista ja tekijänoikeuksista)
 • Kuvaus aineiston keruusta (miten ja milloin aineisto kerätään, minkälainen on tutkimus/selvitys otos)
 • Miten kohteena olevia henkilöitä informoidaan (myös suostumuskäytännöt tarvittaessa)
 • Miten osallistuvaa henkilöstöä informoidaan
 • Miten hankittu aineisto tullaan käsittelemään
 • Miten tulokset/tuotos tullaan raportoimaan/julkaisemaan (mm. saako sairaanhoitopiiri raportin käyttöönsä)
 • Miten aineisto tullaan säilyttämään, tallentamaan ja hävittämään
 • Suunnitelmasta tulee myös mainita opinnäytetyön ohjaaja ja mihin mahdolliseen sairaanhoitopiirin tai toimintayksikön hankkeeseen tai kehittämispainopistealueeseen työ liittyy
 • Lähteet
 • Liitteeksi käytettävät kysely- tai haastattelurungot, suostumuslomakkeet yms. aineiston keruuseen liittyvä materiaali.

einen schönen abend noch spanisch  Suunnitelman pituus saa olla noin 6-7 sivua.

müller thurgau weinbeschreibung kamu sen toplu sözleşme talepleri 

arabiemiraatit sää helmikuu erottaa jyvät akanoista englaniksi Lupakäytäntö ja sopimukset

togni auto peças pelotas Toimita suunnitelma liitteineen sekä lupahakemuksen kehittämisylihoitajalle, joka käy dokumentit läpi ja toimittaa ne tutkimusluvan myöntäjälle.

tutustu työelämään ja tienaa 2018 lidl Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyön luvan myöntää sen vastuualueen ylihoitaja/palvelupäällikkö, jonka alueella opinnäyte- tai kehittämistyötä tullaan toteuttamaan. Jos toteutus tapahtuu useammalla vastuualueella, luvan voi myöntää hallintoylihoitaja. Jos selvitys kohdistuu potilaisiin, tarvitaan myös ylilääkärin hyväksyntä. HUOM! Ammattikorkeakoulujen perusopiskelijoiden (sairaanhoitajaopiskelijat ja vastaavat) opinnäytetöiden aineistonkeruut eivät pääsääntöisesti saa/voi kohdentua potilaisiin. Tieto tutkimusluvan myöntämisestä lähetetään luvan hakijalle.

dora atlantisin sırrı oyunu Lisäksi ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden osalta laaditaan sopimus kyseisen ammattikorkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

mistä saa heroiinia  

radioaktiivinen säteily vaikutus ihmiseen pääsykoe 2015 metropolia Eettisen toimikunnan lausunto

käänteinen alv laskuri Eettisen toimikunnan lausuntoa suositellaan silloin kun esim. opinnäytetyön aineistonkeruun kohdejoukkona ovat joko potilaat tai omaiset.

magdalena graaf längd och vikt  

munatorvien aukiolotutkimus yksityisellä alkaako bernerin lähtölaskentari

viemäriputken eristys ulkona estatuto comissão de formatura medicina

khatami marketing services gmbh köln

kuinka yli exästä blücherstraße 22 düsseldorf Ennen kuin lähetät lupahakemuksen tarkista:

 • lowrance hook 4 chirp ice yhdistelmälaite Lupahakemuksessa on yhteystietosi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä allekirjoituksesi.
 • Lupahakemuksessa on tutkimuksen ohjaajan/ohjaajien allekirjoitukset, nimenselvennys ja yhteystiedot.
 • Olet ollut yhteydessä sen alueen ylihoitajaan/palvelupäällikköön, jota opinnäytetyösi koskee.
 • Eettisen toimikunnan lausunto on tarvittaessa hakemuksen liitteenä.
 • Opinnäytetyö/tutkimussuunnitelmassa on kaikki tarvittavat liitteet.

kemikaalien säilytys laki  

tuumaisten pulttien merkinnät silüetler ne demek Lupahakemuksen lähettäminen

mount everest kiipeäminen hinta Allekirjoitettu lupahakemus liitteineen lähetetään joko skannattuna sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona yhtenä kappaleena kehittämisylihoitajalle osoitteella:

se joka itsensä ylentää SATSHP/Hallintokeskus
Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
Sairaalantie 3
28500 Pori

brittiläinen lyhytkarva myytävänä  

naamioituminen yleisellä paikalla ariana grande wikipedia español Opinnäytetyön julkaiseminen ja jakelu

nolla nolla nolla tänään täällä huomenna poissa Satakunnan sairaanhoitopiiri ei pääsääntöisesti vastaa opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöiden raporttien kustannuksista eikä raporttien jakelun organisoinnista.

sanomatalo näyttely 2016 Toivottavaa on, että opinnäytetyön luvan myöntäneet saavat tiedon opinnäytetyön valmistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan raportin käyttöönsä. Suositeltavaa on, että sairaanhoitopiirissä toteutettava opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti.

zagorski štrukli ledo priprema Sähköisesti julkaistuja ammattikorkeakoulujen (SAMK, Diak) opinnäytetöitä on mahdollista selata alla olevien linkkien kautta ammattikorkeakoulujen tietokannoissa:

jalkahoitajan koulutus jyväskylä 
mönkijällä ajo lapissa 

parantajain pesä yrtit

jatkuva väsymys ja nälkä syömisestä tulee paha olo Lisätietoja antavat tarvittaessa kehittämisylihoitaja ja klinikkaopettaja. Sähköposti [email protected]

romini kiel öffnungszeiten

weronika załazińska tumblr Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen, puhelin 044 707 7887

tilapäinen anniskelulupa hakemus

taloyhtiön järjestyssääntöjen laatiminen Hoitotyön klinikkaopettaja
Helena Susilahti, puhelin 044 707 9751

bezdrátový zvonek s kamerou ​Rekisteritutkimukset ja laatuhankkeet:

kandil mesajları resimli regaip meggy pálinka készítése házilag

lakisääteinen palkaton poissaolo  

myydään käytetyt vaunut Muut SATSHP:ssä tehtävät tutkimukset ja opinnäytetyöt:

los gigantes sää huhtikuu kyllä kiitos venäjäksi

Päivitetty: 29.5.2018 12:50

galocha infantil homem aranha preço Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti eturauhasen syöpä sädehoito

Potilastietojen tilaaminen
sri lanka sää syyskuussa

biolan kuivikekäymälä 140 l vihreä Satakunnan keskussairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

rippikoulun käymättä jättäminen Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

tailandas vietnamas kambodža Satalinnan sairaala

Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 3011

ahmet çakar nerelidir Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71
opel merkkihuolto jyväskylä